Luděk a Radek: «3!||| & \°3·{ ∞

date of exhibition: 2016/06/25 - 2016/09/04
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Malá galerie

Výstava je součástí festivalu Graffiti Boom 07

Dvojice vystavujících autorů Luděk (KEIM) a Radek (NONECK) spolupracuje od roku 2004 a má za sebou řadu realizací od menších budov trafostanic a průmyslových objektů až po velkoformátové malby fasád činžovních domů. Rozmanitým způsobem uplatňují geometrické tvarosloví, zkoumají vztahy jednotlivých elementárních prvků, jejich vrstvení a vzájemnou prostupnost a deskriptivním způsobem budují kompozice složené z rovných i zvlněných čar. Jindy využívají vizuálních efektů barevné skvrny a vytvářejí experimentálně pojaté struktury s nádechem surrealismu a v poslední době i zkratkovitě pojednané figurální náměty, dodávající abstrahujícím malbám dějové souvislosti. Společné malby nesou specifický rukopis obou tvůrců, přesto působí jednotně a celistvě, takže divák jen obtížně dekóduje podíl každého z nich.