Lenka Vítková: Smlouva s černou

date of exhibition: 2016/09/08 - 2016/11/27
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie

Výstava Lenky Vítkové v GAVU Cheb představí její práce, které vznikly v rozmezí několika posledních let v jakýchsi spíše množinách než sériích. Jednotlivá díla fungují dobře v rámci těchto struktur, ale je zajímavé některé vyjmout a vřadit je jinam, porušit jejich souvislost časovou a prostorovou. Práce Lenky Vítkové vznikají v meziprostoru malby, řeči, literatury a pohybu těla. Její vztahování se k světu nejčastěji nabývá podoby barevných tvarů, které se mohou číst jako symboly usazené na neviditelně propracovaném pozadí. Zjevují se jako poselství, vyplouvají jako útržky paměti a současně odkazují k prožité skutečnosti a kultuře.