Tomas Rajlich

date of exhibition: 1998/05/19 - 1998/07/12
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská