Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988)

date of exhibition: 1988/12/15 - 1989/01/15
institution: Výstavná sieň Kruhu priateľov českej kultúry
type of exhibition: autorská