Jana Sigmundová: Ilustrace

date of exhibition: 1980/09
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská