Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem

date of exhibition: 2004/03/03 - 2004/04/04
institution: Galerie Jiřího Jílka
type of exhibition: autorská