Radoslav Pavlíček: RDSV LAB

date of exhibition: 2017/03/09 - 2017/05/21
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: autorská