Pilíř konfliktů / The Pillar of Conflicts

date of exhibition: 2017/03/10 - 2017/04/15
institution: Galerie UM
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Pilíř konfliktů v Galerii UM představí společný projekt Jakuba Ročka a Marie Lukáčové, studentky Ateliéru supermédií UMPRUM. Expozice nabídne trojici videopříběhů, které se odehrávají v neurčitém prostředí a relativním čase, všechny se ale navzájem ovlivňují a prolínají.

Krátké filmy propojují obrazy s filmovou řečí a edukativním podtextem, který se nese skrze všechna tři videa, jejichž jednotlivé leitmotivy jsou: evoluce, dimenze a smysly. Video věnovano vnímání je zasazeno do zimní scenérie se zamrzlými vodopády. Film „What would evolution do?“ s postapokalyptickým vyzněním hledá cestu ze světa pod vodou, kam byli lidé nuceni se uchýlit. Dimenze jsou zaměřeny na obraz a divák sám, procházeje nekonečným prostředím, se v nich stává hlavním hrdinou.

„Pilíř konfliktů koncipujeme prostřednictvím výkladu vědeckých fenoménů v bezčasém prostředí společenského kolapsu. Je dnes ještě společnost tím, kdo má nad virtualitou moc, nebo jsou to neživé principy, jejichž evoluce byla mnohem efektivnější? A jak si vlastně představit uvažování, utvářené technologiemi, které za sebou žádnou komunikační tradici nemají?“, to jsou otázky, které Lukáčová s Ročkem prostřednictvím výstavy kladou.

V kontrastu závažnosti témat autoři zvolili minimalistickou symbolickou instalaci, kde hraje důležitou roli hra světla a stínu. Uprostřed potemnělé galerie umístili trojúhelníkový sloup, který zároveň slouží i jako projekční plátno. Každá ze stran je věnována jednomu z videí. Samotná konstrukce se tak stává jakýmsi pilířem konfliktů, ve kterém se jednotlivé problémy střetávají a propojují.