Jan Merta: Malíř / Painter

date of exhibition: 2017/04/30 - 2017/06/04
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: autorská

notes:
„Když obraz pustím do světa, většinou cítím zadostiučinění i ostražitost zároveň. Mohl bych se ptát, jak se pocity a nálada, které ve mně vlastní obraz vyvolává, shodují s pocity a náladou, s jakými jsem obraz vyvolal. Co vyvolává vyvolané? Toho bych se rád ušetřil.“
Jan Merta, 1994