Cesta 2016

date of exhibition: 2016/03/27 - 2016/06/05
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní

notes:
13. ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje ve výstavních prostorách sýpky v Klenové.
Součástí výstavy je ocenění Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou paletou Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných potřeb.
O vítězích rozhodnou diváci a odborná porota, přičemž návštěvníci mají možnost vybrat svého favorita a hlasovat v průběhu výstavy. Vybrané dílo zůstane v galerii jako součást stálé expozice prací oceněných v minulosti.

Účastník: Michaela Hánová