Pavel Přibyl: Realita na hraně / On the Edge of Reality

date of exhibition: 2016/03/27 - 2016/06/12
institution: Hrad Klenová
type of exhibition: autorská

notes:
Purkrabství hradu Klenová

Výstava "Realita na hraně" zahajuje výstavní sezónu v prostoru purkrabství na hradu Klenová. Autor děl Pavel Přibyl pohybující se mezi fotografií, malbou a grafikou zde vystaví své fotografiky až do poloviny června tohoto roku. Instalace vybraných děl prezentuje škálu možností tvůrčího vyjádření při kombinaci fotografického základu a posunu do abstraktních vizí za pomoci autorovy invence a moderních počítačových technologií. Vybrané fotografiky přesahují běžnou realitu vidění a odtajňují divákovi paralelní možnosti vnímání.