Pavel Brázda: Mezi začátky a konci III / Between Beginnings and Ends III

date of exhibition: 2016/07/24 - 2016/09/25
institution: Zámek Klenová
type of exhibition: autorská