Radka Bodzevič Doubravová a Petra Švecová: Prostor mezi

date of exhibition: 2015/10/21 - 2015/11/12
institution: Galerie AVU
type of exhibition: kolektivní

notes:
Prostor mezi objekty na obraze, často přehlížený, je vnímaný většinou jako pozadí bez významu. Prázdnota, která má ale tvar. Právě jeho uspořádání umožňuje vytvářet pocit pohybu nebo energie, formuje síť vztahů. Tak jako pauza mezi dvěma notami ovlivňuje výslednou skladbu, prostor mezi objekty vytváří obraz. Je stejně důležitý, jako ony samy. Prostor je podstata.

Výstava Prostor mezi představuje dvě autorky, které spolu studují v Ateliéru grafiky II prof. Vladimíra Kokolii. Obě spojuje právě zájem o uspořádání zdánlivě samostatných prvků v ploše obrazu. To, co bychom mohli nazvat meziprostorem, je ve skutečnosti hmota stejné váhy jako námět. Existující neprázdno, nedefinovatelné cosi, v čem všechno pluje. To všechno mezi, co už není předmět a ještě není hmotou.

Přestože se každá z autorek zajímá o jiné aspekty v obraze, meziprostor je něco, co obě spojuje. Prostor mezi objekty vytváří výsledný tvar díla. Tento tvar jako médium malby je to, jehož přiznání samotnou malbu tvoří. Nevidíme již sochařskou iluzi a nápodobu přírody, vidíme barvy, plátno, tahy, pozadí. Vidíme i vymezenou plochu, které byla malbě určena. Vidíme obraz.