Cesta 2017

date of exhibition: 2017/04/02 - 2017/06/11
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní

notes:
Čtrnáctý ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje, která se jako vždy koná ve výstavních prostorách sýpky na Klenové.
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní Vilmy Vrbové-Kotrbové.
Každé z ocenění má formu diplomu a věcné ceny. O držitelích rozhodnou návštěvníci a odborná porota. Vítězné dílo zůstane natrvalo vystaveno v hradní věži, kde vznikla stálá expozice oceněných prací.
Slavnostní předání cen vítězům se bude konat v sobotu 17. 6. ve 13.30 na zámku Klenová.