Časneníčasnení

date of exhibition: 2015/09/16 - 2015/10/24
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: kolektivní