Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1996/02/08 - 1996/03/17
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní