Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ

date of exhibition: 1981/05/07 - 1981/06/28
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní