Setkání XXVII - Kámen / Encouter XXVII - Stone

date of exhibition: 2017/09/09 - 2017/09/10
institution: Ateliér GH (Guttenberg Hůla)
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
10.00 - zahájení - kostel sv. Jana Křtitele
10.15 - koncert - Chorus Angelicus - kostel sv. Jana Křtitele
11 00 - koncert - Sanna-Milada Adam - kostel sv. Jana Křtitele
11.30 - vernisáž výstavy - Ateliér GH, Lázeňská 1112
13.00 - přednáška - Ilja Trebichavský – „Chvála rozmanitosti“
Ateliér GH, Lázeňská 1112
14.00 - performance - Monika Sybolová Švec a Jan Švec
Ateliér GH, Lázeňská 1112
14.30 - performance - MIM
místo bude doplněno v programu vyvěšeném 9. září
15.45 - recitace – Rudolf Kvíz – básně, v nichž se objevuje téma kamene - Ateliér GH, Lázeňská 1112
16.00 - přednáška - Josef Hrdlička – „Kameny a slova“
Ateliér GH, Lázeňská 1112
17.00 - přednáška – Antonín Petruželka – „Osip Mandelštam a kámen“
Ateliér GH, Lázeňská 1112
17. 30 - performance - Scott MacLeod (v zastoupení) – „pohřeb kamene“ Ateliér GH, Lázeňská 1112