Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik

date of exhibition: 1968/03/15
institution: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní