Photo Graphie

date of exhibition: 1968
institution: Malá galerie Československého spisovatele
type of exhibition: kolektivní