Zahajovací exposice

date of exhibition: 1968/04
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní