Kamil Bednář, Jaroslav Slavický: Krása života

date of exhibition: 1978
institution: Muzeum Boženy Němcové
type of exhibition: kolektivní