Poslední léta Josefa Čapka

date of exhibition: 1995/05/27 - 1995/06/24
institution: Jiráskovo divadlo
type of exhibition: autorská

notes:
výstava se koná v rámci Sympozia o životě a díla Josefa čapka a k 50. výročí úmrtí autora