Pavel Büchler: How To Make It Go Away

date of exhibition: 2017/06/05 - 2017/07/03
institution: Polička/Shelf (malá galerie autorské knihy v Centru současného umění DOX)
type of exhibition: autorská

notes:
Kdo ví, nemluví. Kdo mluví, neví,
říká v padesáté šesté sloce Lao c
Ale i on mluvil, tedy nevěděl. / Jan Vladislav

Mé knížky jsou vlastně mé privátní záznamy o umění. Jejich prostřednictvím se pokouším porozumět umění a snad i něčemu z toho, co umění daleko přesahuje. / Pavel Büchler

V červnové Poličce představujeme autorskou knihu How To Make It Go Away umělce a pedagoga Pavla Büchlera. Tento zenový žert tvoří pouhých čtrnáct stránek. Listování vás ale třeba inspiruje k pátrání po dalších zajímavých knihách autora. Vystavený sešit je pouhou ukázkou z jejich pestré škály, snad tedy poslouží také jako upoutávka.
Pavel Büchler pochází z Prahy, od roku 1981 však žije ve Velké Británii, kde po mnoho let působil jako profesor na Manchester Metropolitan University a Glasgow School of Art. Je autorem řady autorských knih, grafik, konceptů a instalací a nevyhýbá se ani psaní. Jeho úvahy o autorské knize najdete pohromadě v antologii Bookworks z roku 1982. V textech nezřídka cituje Carrióna, jehož nejznámější text New Art of Making Books z roku 1975 dokonce interpretuje v jedné z vlastních autorských knih.
Těm se věnuje nepřetržitě od 70. let do dneška a stávají se mu přirozeným prostředkem k vyjádření. Samotná komunikace je zde velice podstatná. Ať už pracuje slovy, obrazy, nebo třeba pomocí interpretací, činí tak v dialogu s námi. Jeho tvorba je konceptuální – a v tomto smyslu rozumová. O to víc pak v ní vynikají témata iracionální, ve kterých hranice chápání úmyslně překračuje.
V Poličce vystavený sešit How To Make It Go Away je formou velmi nenápadný. Jde o útlý, drátem šitý svazek novinového papíru. Minimum prostředků zde stačí.
Obsah vystaveného sešitu pak tvoří sekvence čtrnácti instruktážních kreseb, na kterých je názorně vyobrazeno správné použití různých čisticích prostředků. Kresbám nechybí ani šipky ve směru pohybu při čištění a obrázky jsou umístěny v rámečku tak, jak je obvyklé pro návody a příbalové letáky. Číslování stran se odečítá, na poslední stránce se tak dobíráme nuly – a s ní i čisté plochy beze skvrn.
Sešit vznikl v roce 2000 a samotný návod byl publikován také ve formě inzertního příspěvku v rakouském deníku Der Standard. A jak je pro autora typické, na svoji práci později ještě navazuje v hříčce opačného významu, nazvané How To Make It Come Back.
Vystavená How To Make It Go Away nakonec připomíná jinou z autorových knih, drobný svazek bez názvu ze série knih – horizontů. Jeho první dvoustranu tvoří sytá fotografie blankytné oblohy. Totožný snímek je reprodukován i na stranách dalších, pouze vždy méně patrný a stále bledší, dokud se v závěru knihy nerozplyne docela.
Nicota a prázdno jsou pouze jedním z témat Pavla Büchlera. V jeho pojetí ale nenahání strach. Jsou spíše přirozené a očistné. Je vyznavačem zenu a četná tajemství, jimiž jsme obklopeni, uchopuje pokorně. Stává se jejich všímavým pozorovatelem – a vtipným prostředníkem. Nedělá si iluze o možnostech porozumění. Žertuje, ale nezjednodušuje.
Ve zmiňovaném rakouském deníku Der Standard se tak pod návody inzeruje i Büchlerův seminář, nazvaný Making Nothing Happen. Jak probíhal, nevím. Nepochybuji však, že byl poučný.

Anna Pleštilová