Byzantské umění - evropské umění

date of exhibition: 1964/04/01 - 1964/06/15
institution: Athény (Athens)
type of exhibition: kolektivní