Přehled ohýbaných židlí

date of exhibition: 1963
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní