Ludvika Smrčková: Ryté sklo 1955 - 1973

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1973   Ludvika Smrčková: Ryté sklo 1955 - 1973