Jan Dočekal, Bořivoj Pejchal, Miroslav Štěpánek, Jaroslav Vyskočil

date of exhibition: 1997/04/29 -
institution: Galerie synagoga
type of exhibition: kolektivní