Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003

date of exhibition: 2003/11/01 - 2014/01/04
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní