Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezké univerzity: Diplomové a klauzurní práce 1998 - 2003

date of exhibition: 2004
institution: Galerie Opera
type of exhibition: kolektivní

notes:
repríza