Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Obrazy, kresby

date of exhibition: 2009/05/25 -
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní