Z tvůrčích zájezdů pražských výtvarníků

date of exhibition: 1961/01
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní

notes:
doplnit výtvarníky