Mexické umění

date of exhibition: 1961
institution: Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum)
type of exhibition: kolektivní