Milan Mikula: Dielo (Predobraz) Latentná rekapitulácia štýlov

date of exhibition: 2015/03/13 - 2015/04/16
institution: Dom umenia / Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení)
type of exhibition: autorská