Michal Škoda, Jan Maarten Voskuil: Between Corners

date of exhibition: 2012/07/03 - 2012/08/10
institution: Topičův klub Topičova salonu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Between Corners byla společným výstavním projektem holandského umělce Jana Maartena Voskuila a českého umělce Michala Škody. Jeho základem je názorová blízkost obou autorů a využití příbuzné vizuální formy. Určujícím tématem je prostor, jeho možnosti, limity a zejména vztahové situace, které vznikají uvnitř díla samotného i v prostoru, který jej obklopuje. Situováním díla do galerie se aktivují prostorové souvislosti nebo naopak zvraty a komplikace, které jsou latentně skryty v dimenzionální danosti stěn, podlah a stropů. Divák je vnímá, dekóduje, přehodnocuje a svým intelektem postupuje dalším myšlenkovým pochodům a interpretacím. Vztah prostoru, díla a diváka je tedy založen na vzájemné interakci, jedno vymezuje druhé a zároveň je druhým vymezováno.