Tomáš Moravec: Poznámky o vzducholodích (Laureáti cen VII. Zlínského salonu mladých)

date of exhibition: 2017/10/11 - 2017/11/26
institution: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of exhibition: autorská

notes:
laureát Ceny Václava Chada

Tomáš Moravec: Poznámky o vzducholodích
Pro svou současnou zlínskou výstavu si Tomáš Moravec vybral jedno ze svých témat – vzducholodě. Ta se symbolicky promítá i v jeho práci Streamline (2017), kde sledujeme souboj aktéra s větrem, který unáší odvinující se stříbrný pruh do vzdálenosti 245 metrů, což je délka Hindenburgu. Stříbřitá pokroucená hmota, která se opětovně vynořuje a zaniká v díle Greenscreen (2017), pro změnu připomíná staré snímky havarovaných vzducholodí. V práci This Side Up (2017) pozorujeme prostředí pražských Holešovic z heliového balonu, aniž bychom se fyzicky nacházeli na místě samém.

Všechny tři videoinstalace pracují s pohledem shora nebo alespoň se snahou o dosažení kýženého nadhledu. Tomáš Moravec odkazy na fyzické parametry vzducholodí (rozměry, konstrukce, barva) pracuje s určitou historickou zkušeností, kterou dnes už nikdo nezažije, ale zato si ji dokáže alespoň částečně představit. Díla tak nabírají další přesahy a rozmanitost skrze individuální percepci vnímatele, který se v daném okamžiku stává objevitelem.