Petr Dub: YTILAERBOX

date of exhibition: 2017/10/11 - 2017/11/19
institution: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of exhibition: autorská

notes:
-
14/15 Baťův institut
Instalace s názvem YTILAERBOX spojuje v zásadě dva prvky. Zájem o možnosti interpretace abstraktní malby – autor se jejím prostřednictvím ptá, v jaké fázi se z abstraktního shluku hmoty stává konkrétní informace a současně testuje fyzický pohyb diváka před obrazem/uměleckým objektem.
Situace sestává ze souboru prostorových objektů, které samy o sobě můžeme vnímat jako variabilní geometrické cvičení, zatímco jejich skladba v zrcadlovém systému odkazuje k principu práce s Rorschachovým psychologickým testem.
Pozorujeme skupinu duálních znaků provedených v klíčovací modré barvě na modrém RGB pozadí, běžně využívané ve filmovém a digitálním průmyslu pro tvorbu postprodukčních efektů. Instalace tak více než fyzickou realitu představuje odkaz k dění mimo konkrétní obraz, na což nás autor upozorňuje názvem samotné výstavy. YTILAERBOX totiž není ničím jiným než parafrází na jeho interpretaci Platónova podobenství o jeskyni.