Identifikácia v priestore a čase

date of exhibition: 1994/09
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
type of exhibition: kolektivní