Pavel Šebek, Petr Emptych: ABC2

date of exhibition: 2017/07/01 - 2017/09/03
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Malá galerie

V rámci festivalu Graffiti Boom 08 se letos představuje dvojice autorů, kteří se zabývají intervencemi do veřejného prostoru i klasickou malbou.

Petr Emptych (1986) prezentuje snímky akcí v industriálním i venkovském prostředí. V některých se kriticky zabývá průmyslovými objekty a tranzitními překladišti, které zamořují okolí měst. Jeho monumentální sestavy z balíků slámy, které dále natírá barvou a různě prořezává, v krajině působí jak momentem překvapení, tak i svou čistou výtvarností. Na všudypřítomnost reklamy reaguje rozmýváním tisků na billboardech do abstraktních kompozic. Jeho závěsné obrazy jsou založeny na principu přímo opačném, tedy na kolážovitém nanášení silných vrstev olejových barev.

U Pavla Šebka (1989) je téma výstavy primárně zaměřeno na železniční prostředí, které ho provází od raného dětství až do současnosti. Objevuje se i na jeho obrazech. Některé jsou téměř realistické, jiné mají abstraktní povahu a jsou inspirovány mapovými schématy tratí. Obrazy doplňují třírozměrné artefakty opět z prostředí železnic. Ty mu slouží jako východisko pro výtvarné zpracování, některé z nich však pouze přenesl do galerijního prostředí a ponechal je bez zásahu, aby působily jen svojí nezvyklou podobou a estetikou.