Podvečer s Vladimírem Preclíkem

date of exhibition: 2008/05/22
institution: Galerie Vladimíra Preclíka, Regioncentrum
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:
Uvedení:
busty Josefa Čapka
katalogu děl zastoupených ve stálé expozici GVP
DVD J. Hliegla a J. Jíšy se záznamem instalace a otevření GVP
film Pavla Štingla o vzniku pomníku II. odboji v Praze na Klárově