Jan Preisler

date of exhibition: neuvedeno
institution: Muzeum revolučního hnutí Berounska - Galerie Jana Preislera
type of exhibition: autorská