Pavel Trnka

date of exhibition: 1982/11 - 1982/12
institution: Galerie ve věži
type of exhibition: autorská

notes:
(Gallery in the Tower, Mělník)