Tvrdošíjní (J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý, R. Kremlička)

date of exhibition: 1981/02/05 - 1981/03/29
institution: Mánesova síň
type of exhibition: kolektivní