Petra Filipovská, Martin Froulík: Aloplastická oskoruše

date of exhibition: 2014/09/19 - 2014/11/16
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: kolektivní