Laděna Víznerová, Otakar Riegel: Šperky

date of exhibition: 1978
institution: Galerie Karolinum
type of exhibition: kolektivní