Laděna Víznerová, Otakar Riegel: Šperky

date of exhibition: 1978
institution: Galerie Karolina
type of exhibition: kolektivní