Petr Hampl: Ex libris a volná grafika

date of exhibition: 2016/09/01 - 2016/09/30
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
type of exhibition: autorská