Tomáš Vosolsobě

date of exhibition: 1994/09/16 - 1994/10/23
institution: Muzeum husitského revolučního hnutí
type of exhibition: autorská