Tomáš Vosolsobě

date of exhibition: 1994/10/28 - 1994/12/11
institution: Okresní muzeum a galerie
type of exhibition: autorská