Sen a skutečnost (Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách galerie)

date of exhibition: 2008/06/20 - 2008/09/07
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská