Mezi námi

date of exhibition: 2008/09/18 - 2008/11/02
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstava prezentuje tvorbu osmi designérů spojených s karlovarským regionem. Představuje obor, který zde zažívá zajímavý dynamický rozvoj. Výstava také zaznamenává proměny forem grafického designu a nástup nových technologií. Grafický design je „uměním komunikace obrazem a písmem“ všedního i svátečního dne, s nímž se setkáváme denně na ulici, v reklamě a obchodních tiskovinách, v knihách a publikacích, v televizi, ve firemní identitě, na internetové síti…Časový rámec výstavy je vymezen počátkem 70. let 20. století až rokem 2008. Velmi důležitý mezník tvoří zavedení studijního oboru grafického designu na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech v roce 1996. Systemizovaná výuka, na níž se podíleli J. Pelc a F. Steker, nastartovala růst zájmu o grafický design. Objevili se talentovaní studenti, prohlubující si znalosti dalším vysokoškolským studiem v Ústí nad Labem a na zahraničních stážích, kteří se posléze vrátili zpět do Karlových Varů nebo alespoň s regionálními klienty spolupracují. Patří mezi ně Tereza Bredlerová (1975), Pavel Frič (1978), Jiří Hanek (1981). Ještě mladší autorskou generační vrstvu na výstavě zastupuje Martin Bušek (1984), Radek Medal (1983) a Martin Vácha (1986), nyní studující na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Rozvrh výstavy vychází z autorských kolekcí a také z časové posloupnosti. Výstavu uvádějí grafické návrhy plakátů Jana Pelce a Františka Stekera. Vzhledem k tomu, že designérská činnost J. Pelce a F. Stekera se počítá již na tři desítky let, je prezentován nepatrný zlomek jejich užitých děl. J. Pelc spolupracoval s Divadlem Vítězslava Nezvala a také s Galerií umění v Karlových Varech, pro které v 80. letech vytvořil celou řadu plakátů. Po odchodu do Německa spolupracoval s náročnou klientelou, aby po svém návratu v polovině 90. let rozpracoval designérské postupy do velmi promyšleného, logického a nezaměnitelného konceptu. Výstavě dominují jeho plakáty k jazzovému festivalu v Karlových Varech. Z mnoha designérských zadání F. Stekera spatří návštěvník mimo jiné ukázku jednotného vizuálního stylu pro Letohrádek Ostrov, počínaje typickou značkou – logotypem, přes pozvánky a plakáty až po katalogy. Čistý minimalizovaný a kultivovaný styl F. Stekera vyniká zejména v grafickém ztvárnění propagačních materiálů pro chebskou galerii, jejichž řešení se věnuje patnáct let. Pedagogické působení na Ústavu umění a designu při Zpč. univerzitě v Plzni mu přineslo mnoho grafických úkolů.V dalším výstavním sledu se představuje občanské sdružení PROTEBELIVE, které se na scéně výtvarného života rasantně a působivě etabluje od roku 2005. Zatímco se svých mnohočetných veřejných aktivitách vystupuje graficky jednotně, tady poznáváme jednotlivé osobnosti sdružení – především Terezu Bredlerovou, která je autorkou originálního vizuálního stylu této výstavy. Kromě dalších jsou její růžové plakáty Chci ho! velmi otevřeně útočné, avšak v textových anotacích představují velmi citlivou sondu do současného společenského postavení žen, rodiny a dětí. Dalším členem sdružení je Jiří Hanek a Pavel Frič. Také oni dva mimo jiné vytvořili tzv. ideové plakáty a další tiskoviny k výstavám v galerii a zaručeně návštěvníka ponouknou ke srovnání s díly svých učitelů J. Pelce a F. Stekera. Rozptyl jejich sdružení PROTEBELIVE je velmi bohatý a strukturovaný. Linie veřejných výstavních kampaní, do které zapojili studenty Střední průmyslové školy keramické vyvrcholila letos otevřením Galerie SUPERMARKET, ve které zmiňovaní grafici naplňují představy o velmi živém, aktivním a dynamicky strukturovaném pojetí soudobého grafického designu. Zatímco tito tři designéři rozvíjejí vlastní tvůrčí styl, Martin Bušek, Radek Medal a Martin Vácha svoji grafickou totožnost zatím formují. Nicméně se na výstavě originálně představují virtuálními počítačovým programem, v němž s naprostou lehkostí realizují své designérské vize.K výstavě je připravena celá škála propagačních a vzdělávacích materiálů včetně internetových stránek – www.mezinami.net. Dne 14. 10. 2008 se v 18 hodin uskuteční přednáška Jana Pelce na téma Tři podoby současného světového plakátu a 30. 10. od 10 do 13 hodin proběhne workshop pro studenty středních škol pod vedením grafických designérů Jiřího Hanka a Terezy Bredlerové.Výstavu téhož dne završí v 18 hodin přátelské setkání veřejnosti s autory.
letohradekostrov.cz